Humán Ügyek Bizottsága Humán Ügyek Bizottsága

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2013. április 24-én (szerda) 14.30 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Javaslat a műfüves focipálya megépítésére vonatkozó pályázat benyújtására
90/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat sportfejlesztési koncepció elfogadására
91/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
3./ Javaslat Nagyszentjános Község Önkormányzata részére történő pénzeszköz átadásra
92/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ A 2013. évi kulturális tevékenységek támogatására benyújtott pályázatok elbírálása
Sz-211/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ A 2013. évi egyházak és egyházi szervezetek, társadalmi és civil szervezetek és helyi nemzetiségi
önkormányzatok pályázatainak elbírálása
Sz-212/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
6./ A 2013. évi szabadidősport támogatására benyújtott pályázatok elbírálása
Sz-213/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
7./ A 2013. évi óvodai diáksport támogatására benyújtott pályázatok elbírálása
Sz-214/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester

Indokolás:
A pályázatokat a pályázati kiírás szerint április 30-ig kell elbírálni, illetve a 2013. április 25-i rendkívüli képviselőtestületi ülés napirendjeivel kapcsolatosan szükséges a bizottság előzetes véleményezése.

Budapest, 2013. április 23.

Illyés Miklós s.k.
bizottság elnökeImpresszum  Adatvédelem