Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. április 17-én (szerda) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Pályázat hirdetése védett templomok felújításának támogatására
Sz-167/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szűcs Balázs főépítész
2./ Javaslat a Ferenc körút – Üllői út sarkán lévő légszennyezettség-mérő készülék üzemeltetéséhez szükséges szűrőbetét beszerzésére
Sz-210/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
3./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-204/2013., Sz-205/2013., Sz-206/2013., Sz-207 /2013., Sz-208/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 101/2013. (III.06.) sz.
határozatának visszavonása
Sz-209/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kosik Gáborné irodavezető-helyettes

Budapest, 2013. április 12.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem