Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. április 4-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat a „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására
70/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Humán Ügyek Bizottsága
2./ Településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló rendelet (II. forduló)
57/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szűcs Balázs főépítész
3./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása
82/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek
használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
63/2013. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására
81/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
84/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására
83/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat a FESZOFE Kft-vel kötendő támogatási szerződések jóváhagyására
79/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat a FEV IX Zrt-vel kötött szerződéseinek módosítására
85/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat MLSZ műfüves focipálya építésére
86/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
11./ Csodacsokoládé Kft. fellebbezése, valamint a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 98/2013.(III.06.) sz. határozata végrehajtásának felfüggesztése
75/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának törvénymódosítási javaslata
80/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Bp., IX., Ferenc krt. 22. földszint. II. (hrsz. 36890/0/A/2) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye
76/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ A HALABUK Szolgáltató Kft. által bérelt Budapest, IX. Lónyay u. 7. pince IV. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának mérséklése
72/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kandolka László képviselő
15./ Javaslat a KLIK-kel történő Konzorciumi megállapodás jóváhagyására
87/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
16./ Az Új Út Szociális Egyesülettel kötött ellátási szerződés módosítása
71/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
17./ Önkormányzati hatósági ügyek
77/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Ferencváros Közterület-felügyelet 2012. évi teljesítményéről
73/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója
2./ Tájékoztató a 2012. évi környezetvédelmi feladatok teljesítéséről
78/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Tájékoztató a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2012. évi szociális
szolgáltatásairól
74/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
4./ Napirendre vételt igénylő, de nem tárgyalt vagy halasztott napirendek levételének indoklása
2/4/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző
5./ Tájékoztató a Képviselőtestület 2013. január 1-jétől hozott határozatairól
1/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző

Budapest, 2013. március 29.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem