Tevékenység Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. április 3-án 16:00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása
82/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek
használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
63/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
84/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására
83/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat MLSZ műfüves focipálya építésére
86/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztatók
1./ Tájékoztató a PEB határozatainak végrehajtásáról
Sz-182/2013. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Pál Tibor elnök

Budapest, 2013. március 29.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem