Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. április 3-án (szerda) 12.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítására
81/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
84/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ- ének módosítására
83/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a FEV IX Zrt-vel kötött szerződéseinek módosítására
85/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Bp., IX., Ferenc krt. 22. földszint. II. (hrsz. 36890/0/A/2) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye
76/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./Javaslat MLSZ műfüves focipálya építésére
86/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
7./ A HALABUK Szolgáltató Kft. által bérelt Budapest, IX. Lónyay u. 7. pince IV. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának mérséklése
72/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kandolka László képviselő
8./ Méltányossági lakás kérelmek
Sz-189/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-190/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-191/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
Sz-186/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Varga József alpolgármester
12./ Nem lakás céljára szolgáló üres helyiség elidegenítése
Sz-185/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
13./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
Sz-184/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Varga József alpolgármester
14./ Peren kívüli egyezség megkötése
Sz-197/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
15./ A Gazdasági Bizottság GB 414/2012.(X.03.) sz. határozat 3.a) pontjának visszavonása
Sz-179/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kosik Gáborné irodavezető-helyettes
Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról
Sz-181/2013., Sz-181/2/2013 sz. előterjesztések
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Kandolka László

Budapest, 2013. március 29.

Kandolka László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem