Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. március 20-án (szerda) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ ”Föld Napja” 2013. alkalmából pályázat kiírása
Sz-166/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté RÖNK elnöke
2./ A Bp. IX., Börzsöny u. 4. sz. alatti lakóház felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő
támogatás munkanemének módosítása
Sz-165/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 59/2013.(II.28.) sz.
határozatának módosítása
Sz-164/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kosik Gáborné irodavezető-helyettes
4./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-155-162/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2013. március 14.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem