Humán Ügyek Bizottsága Humán Ügyek Bizottsága

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2013. március 19-én (kedd) 14.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ új SZMSZ-ének jóváhagyására
Sz-173/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Kulturális tevékenységek támogatása, 2013. évi pályázat kiírása – 3972. számú költségvetési sor terhére
Sz-170/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. kerületi bejegyzéssel rendelkező sportegyesületek és magánszemélyek számára kiírandó 2013. évi szabadidősport pályázat meghirdetése – 3415. számú költségvetési sor terhére
Sz-175/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2013.(II.19.) számú költségvetési rendeletében a diáksportra előirányzott keretösszegének felosztása (3413. számú költségvetési sor)
Sz-174/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
5./ Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok részére meghirdetésre kerülő, 2013. évi pályázat kiírása – 3989 számú költségvetési sor terhére
Sz-172/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
6./ A társadalmi és civil szervezetek részére meghirdetésre kerülő, 2013. évi pályázat kiírása – 3922 számú költségvetési sor terhére
Sz-169/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
7./ Az egyházak és egyházi szervezetek részére meghirdetésre kerülő, 2013. évi pályázat kiírása – 3921 számú költségvetési sor terhére
Sz-171/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
8./ Javaslat a 2013.évi 3202.sz. „Roma Koncepció” költségvetési sor felosztására
Sz-176/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
9./ Javaslat a „Ferencváros Sportjáért” Díj adományozására
Sz-168/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Illyés Miklós elnök

Indokolás:
A pályázatok kiírására a 2013. évi költségvetés elfogadását követően kerül sor. A támogatási összeg felhasználásának ideje az adott év december 31.-e. A pályázatok kiírásához a bizottság döntése szükséges.

Budapest, 2013. március 14.

Illyés Miklós s.k.
bizottság elnökeImpresszum  Adatvédelem