Tevékenység Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2013. március 7-én 13:00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek
használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására
63/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft névváltoztatása és üzleti tervének elfogadása
69/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Mezey István képviselő
Tájékoztatók
1./ Tájékoztató a 2012. évi ellenőrzési és összefoglaló éves ellenőrzési jelentésről.
Sz-135/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző
2./ Tájékoztató a 2013. évi Költségvetési Koncepció Ellenőrzési Jelentéséről
Sz-136/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető
3./ Tájékoztató a PEB határozatainak végrehajtásáról
Sz-137/2013. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Pál Tibor elnök

Indokolás:
A bizottság hatályos ügyrendjének I. pont - A bizottság működése, az ülésezés rendje - (2) bekezdése szerint a bizottság a rendes üléseit a testületi ülést megelőző napon tartja, ezért a képviselőtestületi üléssel azonos napon összehívott bizottsági ülés rendkívüli ülésnek minősül.

Budapest, 2013. március 1.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem