Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. március 7-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat a „Ferencváros József Attila Díja” adományozására, valamint Javaslat a „Ferencváros
Közbiztonságáért” díj adományozására
51/2013., 51/2/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Humán Ügyek Bizottsága, Illyés Miklós elnök
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága, Martos Dániel elnök
2./ Beszámoló a Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2012. évi tevékenységéről
61/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek
használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására
63/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló rendelet
57/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szűcs Balázs főépítész
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (VII.16.)
önkormányzati rendelete a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről
66/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladatellátásával összefüggő döntések meghozatalára
65/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
7./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2013. évi nyári zárva tartása
53/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
8./ Óvodavezetői pályázatok kiírása
64/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
9./ Javaslat a Platán Idősek Klubja új helyszínen történő elhelyezésére
67/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
10./ Közterület átnevezése
49/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szűcs Balázs főépítész
11./ Egyedi lakás- és helyiségügyek
a.) Árverésre kiírandó Bp. IX., Soroksári u. 18. fszt. 2. (hrsz: 37921/0/A/2) szám alatti üres lakás induló
árának mérséklése
60/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

b.) Bp. IX., Vágóhíd u. 31-33. szám alatti helyiségcsoport határozott idejű bérbeadása a NOVUS
Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére
60/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

c.) Az M-Bistro Kft. bérleti díj fizetési kötelezettségének szüneteltetése
60/3/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

dr. Bácskai János polgármester


Varga József alpolgármester


Varga József alpolgármester
12./ Javaslat a Budapest IX. Lónyay u. 19. fsz. II. szám alatti helyiség önkormányzati telephellyé minősítésére
62/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának törvénymódosítási javaslata
59/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Macovei Erzsébet fellebbezése a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB
31/2013.(I.30.) sz. határozata ellen
52/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft névváltoztatása és üzleti tervének elfogadása
69/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Mezey István képviselő
16./ Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata képviselőinek adatkérési protokollja
68/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet
elrendelése
58/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve
dr. Bácskai János polgármester
18./ Önkormányzati hatósági ügyek
56/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van,
ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Gond-Viselés Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi
tevékenységéről
54/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
2./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthonának 2012. évi
működéséről
55/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
3./ Napirendre vételt igénylő, de nem tárgyalt vagy halasztott napirendek levételének indoklása
2/3/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző

Budapest, 2013. március 1.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem