Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. március 6-án (szerda) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Beszámoló a Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2012. évi tevékenységéről
61/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező
közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására
63/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló rendelet
57/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szűcs Balázs főépítész
4./ Macovei Erzsébet fellebbezése a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi
Bizottság VVKB 31/2013. (I.30.) sz. határozata ellen
52/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ 2013. évi lakóház-felújítási pályázati felhívás
Sz-134/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-94/2013., Sz-116-126/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat a „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozására
Sz-113/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a VVKB határozatainak végrehajtásáról
Sz-115/2013., Sz-115/2/2013. sz. előterjesztések
(szervezési csoportnál megtekinthető)
Martos Dániel elnök

Budapest, 2013. március 1.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem