Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. március 6-án (szerda) 12.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Árverésre kiírandó, Bp., IX. Soroksári u. 18. fszt.2. (hrsz. 37921/0/A/2) szám alatti üres lakás induló árának
mérséklése
60/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Bp., IX. Vágóhíd u. 31-33. szám alatti helyiségcsoport határozott idejű bérbeadása a NOVUS Gimnázium,
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére
60/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
3./ Az M-Bistro Ráday Kft. bérleti díj fizetésének szüneteltetése
60/3/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
4./ Javaslat a Budapest IX. Lónyay u. 19. fsz. II. szám alatti helyiség önkormányzati telephellyé minősítésére
62/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft névváltoztatása és üzleti tervének elfogadása
69/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Mezey István képviselő
6./ Bp., IX. Toronyház u. 3/A fszt.I./TB4. szám alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a Ferencvárosi Görög
Nemzetiségi Önkormányzat részére
Sz-142/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
7./ A Bp. IX., Üllői út 23/A. földszint IV. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a Kisebbségi és Emberi
Jogi Alapítvány részére
Sz-143/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
8./ A Liliput Nonprofit Kft. bérleti díj fizetésének szüneteltetése
Sz-144/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
9./ Minőségi lakáscsere kérelmek
Sz-145/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-146/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-147/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Gazdasági Bizottság határozatának visszavonása
Sz-148/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Puskás László irodavezető-helyettes
13./ Lakásfelajánlás a 2000-ig nyilvántartásba vett, lakáskérelemmel nem rendelkező kérelmezők részére
Sz-149/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról
Sz-139/2013., Sz-139/2/2013 sz. előterjesztések
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Kandolka László

Budapest, 2013. március 1.

Kandolka László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem