Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2013. február 28-án (csütörtök) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Közterület átnevezése
49/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szűcs Balázs főépítész
2./ „Autómentes Nap 2012 a József Attila-lakótelepen” rendezvényen elhangzott zenei művek után
fizetendő jogdíj
Sz-112/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-69-77/2013., Sz-79-84/2013., Sz-86-88/2013., Sz-90-92/2013., Sz-95-100/2013.,
Sz-102-109/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 443/2012.(XII.05.) és a
VVKB 28/2013. (I.30.) sz. határozatainak visszavonása
Sz-110/2013., Sz-111/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Kosik Gáborné irodavezető-helyettes

Indokolás:
Több közterület-használati engedéllyel kapcsolatos kérelmet nyújtottak be. A kérelmek elbírálásához bizottsági döntés szükséges.

Budapest, 2013. február 25.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem