Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2013. február 14-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
299/4/2012. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat – tájékoztatásul)
299/5/2012. sz., 299/6/2012. sz., 299/7/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29 § (3) bekezdése szerinti döntés meghozatalára
42/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (II. forduló)
24/2013. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat - tájékoztatásul)
24/3/2013. sz., 24/4/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a 2013. évi elidegenítési címjegyzékre
40/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
5./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet módosítása
44/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
6./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása
45/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
7./ A közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítása
46/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző
8./ Településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet
25/2013. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat – tájékoztatásul)
25/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szűcs Balázs főépítész
9./ Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátásának módjára vonatkozóan
47/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat térfelügyeleti-rendszer bővítésére
35/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Illetménykiegészítés alpolgármesteri foglalkoztatási jogviszony mellett
38/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Közterület fejlesztési és közterület-használati megállapodás megszüntetése
48/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
13./ Feladat-ellátási szerződés megkötése az Esély közösségi Egyesülettel
37/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
14./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei eszközállományának, berendezési tárgyainak
gyarapítására vonatkozó támogatás igényléshez szükséges önerő biztosítása
36/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Liliom Óvoda vezetőjének felmentési kérelme
39/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel
kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Napirendre vételt igénylő, de nem tárgyalt vagy halasztott napirendek levételének indoklása
2/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző

Indokolás:
A helyi önkormányzat költségvetési rendeletét a polgármesternek 2013. február 15-ig kell a Képviselő-testület elé
terjesztenie, illetve annak érdekében, hogy a rendelet elfogadása a jogszabályban meghatározott határidőig
biztosítva legyen a Képviselőtestület döntése szükséges.

Budapest, 2013. február 8.

dr. Bácskai János s.k.
polgármesterImpresszum  Adatvédelem