Humán Ügyek Bizottsága Humán Ügyek Bizottsága

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. február 13-án (szerda) 14.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
299/4/2012. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat – tájékoztatásul)
299/5/2012. sz., 299/6/2012. sz., 299/7/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29 § (3) bekezdése szerinti döntés meghozatalára
42/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (II. forduló)
24/2013. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat - tájékoztatásul)
24/3/2013. sz., 24/4/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet módosítása
44/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
5./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása
45/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
6./ Feladat-ellátási szerződés megkötése az Esély közösségi Egyesülettel
37/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
7./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei eszközállományának, berendezési tárgyainak
gyarapítására vonatkozó támogatás igényléshez szükséges önerő biztosítása
36/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Liliom Óvoda vezetőjének felmentési kérelme
39/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
9./ Ferencvárosi Tanoda 2013. évi támogatása
Sz-68/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
10./ Méltányossági kérelmek
Sz-64-65-67/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester

Budapest, 2013. február 8.

Illyés Miklós s.k.
bizottság elnökeImpresszum  Adatvédelem