Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. február 13-án (szerda) 12.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
299/4/2012. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat – tájékoztatásul)
299/5/2012. sz., 299/6/2012. sz., 299/7/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29 § (3) bekezdése szerinti döntés meghozatalára
42/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (II. forduló)
24/2013. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat - tájékoztatásul)
24/3/2013. sz., 24/4/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a 2013. évi elidegenítési címjegyzékre
40/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
5./ Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátásának módjára vonatkozóan
47/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
Sz-28/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Varga József alpolgármester
7./ Nem lakás céljára szolgáló üres helyiségek elidegenítése
Sz-29/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
8./ Peren kívüli egyezség megkötése
Sz-30/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
9./ Bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése
Sz-31-32/2013 sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
10./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
Sz-37/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Varga József alpolgármester
11./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-62/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-63/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Peren kívüli egyezség megkötése a Ráday Könyvesház Szolgáltató Kft-vel
Sz-66/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2013. január 25.

Kandolka László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem