Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2013. január 31-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (I. forduló)
24/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ 2013. évi forrásmegosztás véleményezése
18/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat az önkormányzat adósságának állam általi részben történő átvállalásával kapcsolatos döntések meghozatalára
14/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet
25/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szűcs Balázs főépítész
5./ Javaslat pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
26/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele
6/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat az EPC cégcsoport címerhasználati kérelmének elbírálására
8/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Előadó-művészeti szervezetek közszolgáltatási szerződéseinek elfogadása
27/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ A Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány támogatási szerződésének módosítása
10/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Az 518/2012. (XII.06.) sz. határozat módosítása
22/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ A Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer „bubi” telepítéséhez szükséges tulajdonosi
hozzájárulások megadása
15/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ DOTRA Kft. fellebbezése a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 402/2012.(XI.07.) sz. határozata ellen
17/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Bp., IX., Ferenc krt. 22. földszint II. (hrsz. 36890/0/A/2) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye
16/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Interpellációra adott válasz
318/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Javaslat a FESZ Kft. által ellátott feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
21/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
16./ Ellátási szerződés megkötése a Body Guard Hungary Kft-vel
7/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
17./ Méhecske Óvoda Napraforgó csoportjában a maximális csoportlétszám túllépés fenntartói engedélyezése
12/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
18./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosítása
23/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
19./ Ferencvárosi óvodák 2013. évi nyári zárvatartása
9/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
20./ Epres Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme
33/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
21./ Javaslat felügyelő bizottsági tagok cseréjére
29/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál Tibor frakcióvezető
22./ Önkormányzati hatósági ügyek
11/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel
kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a KIK-kel megkötött megállapodás tartalmáról és a későbbiekben kötendő megállapodások
aktuális helyzetéről
30/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
2./ Tájékoztató a kerületi küldött 2012. II. féléves munkájáról
5/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Veres László kerületi küldött
3./ Tájékoztató a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2012. évi működéséről
13/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
4./ Tájékoztató az Idősügyi Tanács 2012. évi működéséről
31/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
5./ Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2012. évi működéséről
19/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
6./ Tájékoztató a nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára biztosított ingyenes könyvtár
használatról a 2012. évben
20/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
7./ Tájékoztató a „Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban -, József Attila Terv I. ütem” kiemelt projekt
átdolgozott pályázatának eredményéről és a Támogatási Szerződés aláírásáról
32/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Napirendre vételt igénylő, de nem tárgyalt vagy halasztott napirendek levételének indoklása
2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző

Indokolás:
A költségvetési rendelet megalkotásával összefüggésben az I. fordulós rendelettervezetet a Képviselőtestületnek
szükséges megtárgyalnia, annak érdekében, hogy a II. fordulós tárgyalás a jogszabályban meghatározott
határidőig biztosítva legyen.

Budapest, 2013. január 25.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem