Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. január 30-án (szerda) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (I. forduló)
24/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet
25/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szűcs Balázs főépítész
3./ Állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele
6/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Dotra Kft. fellebbezése a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 402/2012. (XI.07.) sz. határozata ellen
17/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ A Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési rendszer „bubi” telepítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulások megadása
15/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-43/2013. sz., Sz-44/2013. sz., Sz-45/2013. sz., Sz-46/2013. sz., Sz-47/2013. sz., Sz-48/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Közterület-használati díjtartozás elengedése iránti kérelmek
Sz-49/2013. sz., Sz-50/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a VVKB 2/2013. (I.17.) sz. határozatára
Sz-27/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója
2./ Tájékoztató a VVKB határozatainak végrehajtásáról
Sz-22/2013. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Martos Dániel elnök

Budapest, 2013. január 25.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem