Tevékenység Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. január 30-án (szerda) 17:00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (I. forduló)
24/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ 2013. évi forrásmegosztás véleményezése
18/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat az önkormányzat adósságának állam általi részben történő átvállalásával kapcsolatos döntések meghozatalára
14/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
26/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (1095. Budapest, Mester u. 45.) rendszerellenőrzéséről.
Sz-60/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál József
Belső Ellenőrzési csoportvezető
2./ Tájékoztató a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi zárszámadásának szabályszerűségi ellenőrzéséről.
Sz-55/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál József
Belső Ellenőrzési csoportvezető
3./ Tájékoztató a céljelleggel jutatott 2011. évi támogatások szabályszerűségi ellenőrzéséről.
Sz-54/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál József
Belső Ellenőrzési csoportvezető
4./ Tájékoztató a Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola utóellenőrzésről
Sz-52/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál József
Belső Ellenőrzési csoportvezető
5./ Tájékoztató az EU „Belső-Ferencváros kulturális negyed fejlesztése” programban foglaltak előrehaladtáról – IV. szakasz
Sz-57/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója
6./ Tájékoztató a PEB határozatainak végrehajtásáról
Sz-24/2013. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Pál Tibor elnök

Budapest, 2013. január 25.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem