Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2013. január 30-án (szerda) 12.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (I. forduló)
24/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele
6/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Bp., IX., Ferenc krt. 22. földszint II. (hrsz. 36890/0/A/2) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye
16/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Minőségi lakáscsere kérelmek
Sz-38/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-33/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ A Bp. IX., Gubacsi út 21. II. em. 42. szám alatti és a Bp. IX., Gubacsi út 21. II. em. 48. szám alatti lakások
bérleti érték különbözete
Sz-36/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Közös tulajdonú tárolóhelyiség elidegenítése
Sz-34/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
8./ A Gazdasági Bizottság határozatainak visszavonása
Sz-39/2013. sz., Sz-40/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
9./ Állami gondozottak részére bérbe adható lakáscímek jóváhagyása
Sz-41/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-35/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Ráday utcában lévő, piaci alapon működő cégekkel kötött megállapodásokról
Sz-42/2013. sz. (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
2./ Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról
Sz-26/2013. sz. előterjesztés
Kandolka László elnök

Budapest, 2013. január 25.

Kandolka László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem