Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2013. január 17-én (csütörtök) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ A fenyőfa árusításra meghirdetett, megmaradt közterületek hasznosítása
Sz-6/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kosik Gáborné irodavezető-helyettes
2./ Dandár utca 22. sz. Társasház kérelme
Sz-9/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel bizottsági elnök
3./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 330/2012.(IX.06.) sz. és a
424/2012.(XI.21.) sz. határozatainak visszavonása
Sz-3/2013 sz., Sz-4/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Kosik Gáborné irodavezető-helyettes
4./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-5/2013., Sz-10/2013 sz., Sz-11/2013 sz., Sz-12/2013 sz., Sz-13/2013 sz., Sz-14/2013 sz., Sz-15/2013 sz., Sz-16/2013 sz., Sz-17/2013 sz., Sz-18/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Közterület-használati díjtartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelem
Sz-2/2013., Sz-19/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Közterület-használati díj mérséklése iránti kérelem
Sz-1/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
Több közterületi-használati engedéllyel kapcsolatos kérelmet nyújtottak be. A kérelmek elbírálásához bizottsági
döntés szükséges.

Budapest, 2013. január 14.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem