Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2012. december 13-án (csütörtök) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Javaslat a 367/2012. (X.04.) számú KT határozatban foglaltakkal kapcsolatos döntésekre
322/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére a
Fővárosi Önkormányzattal
324/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Intézményi Zöldprogram Pályázat elbírálása
Sz-637/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
4./ József Attila-lakótelep piacépítésével összefüggő közvélemény-kutatás és új Szabályozási Terv
készítése
Sz-638/2012. sz. előterjesztés
Görgényi Máté RÖNK elnöke
5./ A légszennyezést mérő állomás adatértékelési szerződése
Sz-635/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
6./ A légszennyezést mérő állomás aktuális karbantartásának alkatrész cseréi
Sz-634/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
7./ További használtolaj-gyűjtő konténerek kihelyezése Ferencváros területén
Sz-633/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
8./ 37.680/4. hrsz. alatti közterület (Gát sétány Thaly Kálmán utca – Viola utca közötti szakasza)
éjszakai lezárása
Sz-632/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
9./ Közterület-használat iránti kérelmek
Sz-639/212 sz., Sz-640/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indoklás:
A 2012. december 14-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeivel kapcsolatosan szükséges a bizottságok előzetes véleményezése.

Budapest, 2012. december 11.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem