Humán Ügyek Bizottsága Humán Ügyek Bizottsága

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2012. december 13-án (csütörtök) 14.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Felhatalmazás köznevelési intézmények átadás-átvételéről szóló megállapodás aláírására
321/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
végelszámolására, és a végelszámoló megválasztására
323/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Emléktábla elhelyezésének jóváhagyása
Sz-641/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Rostás Mária térítési díj tartozásának elengedése
Sz-642/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
5./ Kiss Klaudia térítési díj tartozásának elengedése
Sz-643/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
6./ Erdei Nagy Ábrahám térítési díj tartozásának elengedése
Sz-644/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester

Indokolás:
A 2012. december 14-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeivel kapcsolatosan szükséges a bizottságok előzetes véleményezése.

Budapest, 2012. december 11.

Illyés Miklós s.k.
bizottság elnökeImpresszum  Adatvédelem