Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2012. december 13-án (csütörtöka) 12.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Javaslat a BÖP Kft. 2012. december 17-én tartandó taggyűlésének egyes napirendi pontjaira vonatkozó
előzetes döntések meghozatalára
320/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a 367/2012. (X.04.) számú KT határozatban foglaltakkal kapcsolatos döntésekre
322/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
végelszámolására, és a végelszámoló megválasztására
323/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére a Fővárosi
Önkormányzattal
324/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Méltányossági lakás kérelmek
Sz-636/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
A 2012. december 14-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeivel kapcsolatosan szükséges a bizottságok előzetes véleményezése.

Budapest, 2012. december 11.

Kandolka László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem