Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2012. december 6-án 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium igazgatói pályázat kiírása
298/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
(A pályázatok a Szervezési Csoportnál megtekinthetőek)
Formanek Gyula alpolgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
299/2012. sz., 299/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ 2013. évi költségvetési koncepció
300/2012. sz., 300/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Egyes tiltott, közösségellenes magatartásokat megállapító önkormányzati rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet
301/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző
5./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása
302/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
6./ FTC Stadion és környéke KSZT módosítás
316/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
7./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására
303/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft közszolgáltatási szerződésének módosítására
304/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő térfigyelő kamerák használatára vonatkozó megállapodás megkötésére
296/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat eszközök átvételére a Rendőrség részére történő átadás céljából
307/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Zenei Alapítvány közszolgáltatási szerződésének elfogadása
309/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Javaslat az oktatási intézmények működtetésével összefüggő intézkedések meghozatalára, és tájékoztató az eddig megtett intézkedésekről
306/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Formanek Gyula alpolgármester
13./ Alapító Okiratok módosítása
308/2012., 308/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
14./ Küldetés Egyesülettel kötött ellátási szerződés módosítása
293/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
15./ VII. kerületi Önkormányzattal ellátási szerződés megkötése
294/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
16./ A 378/2011.(XII.7.) számú határozat módosítása
295/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
17./ A 223/2012. (V.17.) számú határozat módosítása
311/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. I. félévi munkaterve
287/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19./ Bp., IX., Ferenc krt. 23. földszint. II. szám alatti ingatlan elidegenítési ügye
289/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
20./ Peren kívüli egyezség megkötése
288/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
21./ BMC Budapest Music Center Kft. fellebbezése a VVKB 398/2012. (XI.07.) számú határozata ellen
292/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
22./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának mérséklése (FB Kft., Karaván Művészeti Alapítvány, AFIKA Bt.)
283/2012. sz., 283/2-3/2012. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
23./ A Ferencvárosi Szabadidős SE tevékenységének közérdekűvé nyilvánítása és részükre nem lakás céljára szolgáló helyiség biztosítása
284/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
24./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendelése
290/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
25./ Kérdés Polgármester úrhoz
286/2012., 286/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Pál Tibor frakcióvezető
dr. Bácskai János polgármester
26./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2012. évi értékelése, 2013. évi programja
312/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
27./ Javaslat az Alsó-Bikarét és környéke KSZT módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint főépítészi tájékoztató a 2012. évi tevékenységről
315/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2012 háromnegyed
éves helyzetéről
297/2012., 297/3/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Tájékoztató a 2012. III. negyedévi felújítási és fejlesztési feladatok végrehajtásáról
297/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester


Madár Éva irodavezető
2./ Tájékoztató a IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. január 1. és október 15. között végzett tevékenységéről
291/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Karas János IX. kerületi Tűzoltóparancsnokság parancsnoka
3./ Napirendre vételt igénylő, de nem tárgyalt vagy halasztott napirendek levételének indoklása
2/7/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző
4./ Tájékoztató a Képviselőtestület 2012. január 1-jétől hozott határozatairól
1/4/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző
Tájékoztató anyagok:
318/2012. sz.
1. sz. melléklet

319/2012. sz.
 

 

Budapest, 2012. november 30.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem