Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2012. december 5-én (szerda) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
299/2012. sz., 299/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ 2013. évi költségvetési koncepció
300/2012. sz., 300/2/2012. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Egyes tiltott, közösségellenes magatartásokat megállapító önkormányzati rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet
301/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző
4./ FTC Stadion és környéke KSZT módosítás
316/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
5./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására
303/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Nagy Hajnalka jegyző
6./ Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft közszolgáltatási szerződésének módosítására
304/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő térfigyelő kamerák használatára vonatkozó megállapodás megkötésére
296/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat eszközök átvételére a Rendőrség részére történő átadás céljából
307/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. I. félévi munkaterve
287/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr Bácskai János polgármester
10./ BMC Budapest Music Center Kft. fellebbezése a VVKB 398/2012. (XI.07.) számú határozata ellen
292/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Javaslat az Alsó-Bikarét és környéke KSZT módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint főépítészi tájékoztató a 2012. évi tevékenységről
315/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
12./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2012. évi értékelése, 2013. évi programja
312/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
13./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-612/2012., Sz-613/2012., Sz-614/2012., Sz-625/2012., Sz-627/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
14./ Közterület-használati díjtartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelem
Sz-615/2012., Sz-616/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2012 háromnegyed
éves helyzetéről
297/2012., 297/3/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Tájékoztató a 2012. III. negyedévi felújítási és fejlesztési feladatok végrehajtásáról
297/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester


Madár Éva irodavezető
2./ Színes Város Csoport válaszai
Sz-629/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szűcs Balázs főépítész
3 ./ Tájékoztató a VVKB határozatainak végrehajtásáról
Sz-617/2012. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Martos Dániel elnök

Budapest, 2012. november 30.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem