Tevékenység Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2012. december 5-én (szerda) 17:00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
299/2012. sz., strong>299/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ 2013. évi költségvetési koncepció
300/2012. sz., 300/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása
302/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
4./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására
303/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft közszolgáltatási szerződésének módosítására
304/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő térfigyelő kamerák használatára vonatkozó megállapodás megkötésére
296/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat eszközök átvételére a Rendőrség részére történő átadás céljából
307/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat az oktatási intézmények működtetésével összefüggő intézkedések meghozatalára, és tájékoztató az eddig megtett intézkedésekről
306/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Formanek Gyula alpolgármester
9./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. I. félévi munkaterve
287/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2012 háromnegyed
éves helyzetéről
297/2012., 297/3/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Tájékoztató a 2012. III. negyedévi felújítási és fejlesztési feladatok végrehajtásáról
297/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester


Madár Éva irodavezető
2./ Tájékoztató a PEB határozatainak végrehajtásáról
Sz-626/2012. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Pál Tibor elnök

Budapest, 2012. november 30.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem