Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2012. december 5-én (szerda) 12.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
299/2012. sz., 299/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ 2013. évi költségvetési koncepció
300/2012. sz., 300/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására
303/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. I. félévi munkaterve
287/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr Bácskai János polgármester
5./ Bp., IX., Ferenc krt. 23. földszint. II. szám alatti ingatlan elidegenítési ügye
289/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Peren kívüli egyezség megkötése
288/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának mérséklése (FB Kft., Karaván Művészeti Alapítvány, AFIKA
Bt.)
283/2012. sz., 283/2-3/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
8./ A Ferencvárosi Szabadidős SE tevékenységének közérdekűvé nyilvánítása és részükre nem lakás céljára
szolgáló helyiség biztosítása
284/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
9./ A Gazdasági Bizottság GB.19/2012.(I.25.) számú határozatának visszavonása és bérleti jog cseréjéhez
történő hozzájárulás
Sz-622/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ A BMC Budapest Music Center Bp. IX. ker. Mátyás u. 8. szám alatti ingatlan energiaellátás bővítése után
fizetendő kártalanítási összeg elengedésére vonatkozó kérelem
Sz-610/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ LIGETSOR BAU Kft., Bp. IX. Ráday u. 46. szám alatti bölcsőde felújítási határidejének csúszása miatti
kötbér elengedés
Sz-609/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése
Sz-598/2012. sz., 600/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
13./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
Sz-601/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Varga József alpolgármester
14./ Szolgálati jelleggel bérbe adott lakás címének módosítása
Sz-602/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző
15./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő rendőrök
elhelyezésére
Sz-611/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Méltányossági lakás kérelmek
Sz-628/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ Minőségi lakáscsere kérelmek
Sz-604/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ A piaci alapú bérbeadásra meghirdetett lakások 2012. november 19-én 16 óráig beérkezett érvényes
pályázatok alapján a nyertes személyének kiválasztása
Sz-605/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19./ Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-608/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
20./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-606/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
21./ Az elsőfokú szabálysértési hatósági ügyek ellátására Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatának
Képviselő-testületével fennálló társulás megszűnésekor a megkötött megállapodás felmondásával összefüggő
elszámolás
Sz-618./2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
22./ Gazdasági Bizottság határozatainak visszavonása
Sz-603/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
23./ Gazdasági Bizottság határozatának visszavonása
Sz-607/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Kandolka László elnök
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2012 háromnegyed
éves helyzetéről
297/2012., 297/3/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Tájékoztató a 2012. III. negyedévi felújítási és fejlesztési feladatok végrehajtásáról
297/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester


Madár Éva irodavezető
2./ Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról
Sz-619/2012. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Kandolka László elnök

Budapest, 2012. november 30.

Kandolka László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem