Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2012. november 21-én (szerda) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ 2012. évi templompályázat értékelése
Sz-587/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
2./ Színes Város Csoport támogatási kérelme
Sz-596/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
3./ Szentágothai János térre tervezett szobrok elhelyezése és környezetrendezés
Sz-595/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
Szűcs Balázs főépítész
4./ A fenyőfa árusításra kiírt pályázat elbírálása
Sz-588/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása
Sz-589/2012., Sz-590/2012., Sz-591/2012., Sz-594/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet (Sz-589)
1. sz. melléklet (Sz-590)
1. sz. melléklet (Sz-591)
1. sz. melléklet (Sz-594)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-592/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Közterület-használati díjtartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelem
Sz-593/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Goethe-Institut Budapest IX., Ráday u. 58. előtti területre közterület-használati kérelem daruállítás
céljára
Sz-597/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2012. november 16.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem