Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2012. november 8-án 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Ferencvárosi kitüntetések adományozása
270-273/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és
telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló)
277/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó
helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló)
278/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása
266/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
5./ Javaslat a 237/2011. (VII.15.) számú KT. határozat 1-3. pontjainak visszavonására
260/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a Kormányhivatal felhívása alapján a 25/2009. (II.09). számú határozat visszavonására
279/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat az oktatási intézmények 2013. január 01-étől történő működtetési feladatainak ellátására
280/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat az FMK eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó pályázat eredménye
alapján szükséges döntés meghozatalára
264/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat a FESZOFE rövidített nevének bejegyzéséhez szükséges döntések meghozatalára
265/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
10./ Bp. IX., Ferenc krt. 22. fszt. II. (hrsz. 36890/0/A/2) sz. alatti ingatlan elidegenítési ügye
262/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Bp. IX. kerület Soroksári út 91. szám alatti, 38073. helyrajzi számú ingatlan tulajdonközösségének
megszüntetése
263/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ A Molnár Ferenc Általános Iskola logopédiai osztályának eszközigénye
267/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
13./ 2013. évi teljesítménykövetelmény célok meghatározása a Hivatal köztisztviselői részére
275/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző
14./ 2013. évi teljesítménykövetelmény célok meghatározása a Ferencvárosi Közterület-Felügyelet köztisztviselői
részére
276/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Rimovszki Tamás Közterület-Felügyelet igazgatója
15./ 2013. évi ellenőrzési terv
269/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Nagy Hajnalka jegyző
16./ Magyarkanizsa támogatási kérelme
274/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ A Krétakör Alapítvány fellebbezése a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
VVKB 247/2012. (VI.27.) sz. határozata ellen
261/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ Javaslat a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tagjának cseréjére
282/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Kassab Adonis képviselő
19./ Önkormányzati hatósági ügyek
268/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel
kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Napirendre vételt igénylő, de nem tárgyalt vagy halasztott napirendek levételének indoklása
2/6/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző
Tájékoztató anyagok:
281/2012
 

Budapest, 2012. október 31.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem