Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2012. november 7-én (szerda) 12.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló)
277/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló)
278/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a 237/2011. (VII.15.) számú KT. határozat 1-3. pontjainak visszavonására
260/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a Kormányhivatal felhívása alapján a 25/2009. (II.09). számú határozat visszavonására
279/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Bp. IX., Ferenc krt. 22. fszt. II. (hrsz. 36890/0/A/2) sz. alatti ingatlan elidegenítési ügye
262/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Bp. IX. kerület Soroksári út 91. szám alatti, 38073. helyrajzi számú ingatlan tulajdonközösségének megszüntetése
263/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás pénzbeli térítés ellenében
Sz-558/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-560/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Méltányossági lakás kérelmek
Sz-559/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Minőségi lakáscsere kérelmek
Sz-565/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata
Sz-563/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Varga József alpolgármester
12./ Eladási ajánlat érvényességi határidejének meghosszabbítása
Sz-564/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
13./ Gazdasági Bizottság határozatainak visszavonása
Sz-561/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról
Sz-567/2012. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Kandolka László elnök
Tájékoztató anyagok:
Sz-580/2012.
Sz-580/2/2012.
281/20212.
 

Budapest, 2012. október 31.

Kandolka László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem