Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2012. október 25-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Járási megállapodás jóváhagyása
255/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat az elsőfokú szabálysértési feladatok ellátásáról szóló hatósági igazgatási társulásra vonatkozó
szerződés felmondására
256/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Könyves Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér – Gyáli út által határolt terület (FTC stadion és környéke)
KSZT
254/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Bp., IX. Ráday u. 31/B fszt. I. ( hrsz. 36975/0/A/1) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye
258/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
259/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester

Indokolás: A Képviselőtestületnek a jogszabályok értelmében október 31-ig döntenie kell a Kormányhivatallal történő
megállapodás jóváhagyásáról.

Budapest, 2012. október 19.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem