Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2012. október 24-én (szerda) 12.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Járási megállapodás jóváhagyása
255/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Bp., IX. Ráday u. 31/B fszt. I. szám alatti ingatlan elidegenítési ügye
258/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
259/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester

Budapest, 2012. október 19.

Kandolka László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem