Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2012. október 17-én (szerda) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Pályázat hirdetése védett templomok felújításának támogatására
Sz-544/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Szűcs Balázs főépítész
2./ Pályázat hirdetése nem rendeltetésszerű felületképzések megelőzésének támogatására
Sz-545/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Szűcs Balázs főépítész
3./ Társasházankénti szelektív hulladékgyűjtés 2012. pályázat elbírálása
Sz-543/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Piazza D.F. Kft „Miénk a Tér Fesztivál” című rendezvény közterület-használati kérelme
Sz-539/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-540/2012. sz., Sz-541/2012. sz., Sz-542/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2012. október 12.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem