Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2012. október 4-én (csütörtök) 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosítása
242/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ A Kosztolányi Dezső Általános Iskola igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
235/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
(A pályázatok a meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
3./ Állami köznevelési feladatok ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez kapcsolódó döntés meghozatala
232/2012., 232/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Pál Tibor képviselő
4./ Módosító javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosításához (II. forduló)
236/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ JAT akcióterületi tervének elfogadása
237/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ Gubacsi dűlő KSZT (I. forduló)
238/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendeletének módosítása
245/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat a szeszes ital fogyasztásának és a káros, bódulatkeltésre alkalmas szer és anyag alkalmazásának tiltott, közösségellenes magatartásként történő meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
248/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós képviselő
9./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása
227/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
10./ Drégely utca 19. szám alatti háziorvosi rendelő akadálymentesítése
224/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
11./ Javaslat a Ráday Könyvesház bérleti szerződésének módosítására
249/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Javaslat a Ferencvárosi Parkolási Kft-vel összefüggő döntések meghozatalára
246/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
Englóner Erzsébet ügyvezető igazgató
13./ CsaNa MANÓ Kft. tevékenységének közérdekűvé nyilvánítása iránti kérelme
219/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
14./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013.évi fordulójához történő csatlakozás
223/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
15./ A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Molnár Ferenc Általános Iskola további napközis csoport nyitásának fenntartói engedélyezése
229/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
16./ Az iskolai maximális csoport/osztálylétszám túllépésének fenntartói engedélyezése
230/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
17./ Az óvodai maximális csoportlétszám túllépésének fenntartói engedélyezése
233/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
18./ Beléptető rendszer kialakítása és bevezetése a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat fenntartású oktatási intézményekben
250/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Formanek Gyula alpolgármester
19./ Helyiség biztosítása a nemzetiségi önkormányzatok részére
231/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
20./ Az Off Alapítvány kérelmének elbírálása
222/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
21./ Interpelláció
220/2012., 220/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Pál Tibor képviselő
22./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. működésével kapcsolatos döntés meghozatalára
244/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Mezey István képviselő
23./ Javaslat a 279/2012. (VII.10.) számú határozat módosítására
243/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
24./ A Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztása
225/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Csárdi Antal képviselő
25./ Javaslat a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság tagjának cseréjére
226/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Csárdi Antal képviselő
26./ A Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium igazgatói feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakmai bizottság összetételének meghatározása
239/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
27./ A Napfény Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázat
241/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
28./ A Képviselőtestület 181/2012. (V.03.) számú határozatának módosítása
221/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
29./ Javaslat Önkormányzat által történő saját halottá nyilvánításra
234/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
30./ SMIRA MÉDIA GUARD Kft. fellebbezése a VVKB 286/2012. (VII.10.) sz. határozata ellen
240/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
31./ Önkormányzati hatósági ügyek
228/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeinél lefolytatott soron kívüli rendszerellenőrzésről
251/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeinél lefolytatott soron kívüli rendszerellenőrzésről szóló jelentésre Körősi Zoltán úr által tett észrevételekről
252/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
Körősi Zoltán ügyvezető igazgató
3./ Napirendre vételt igénylő, de nem tárgyalt vagy halasztott napirendek levételének indoklása
2/5/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző

Budapest, 2012. szeptember 28.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem