Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2012. október 3-án (szerda) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) önkormányzati
rendelet módosítása
242/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Módosító javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés
módosításához (II. forduló)
236/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ JAT akcióterületi tervének elfogadása
237/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Gubacsi dűlő KSZT (I. forduló)
238/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat
tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendeletének
módosítása
245/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a szeszes ital fogyasztásának és a káros, bódulatkeltésre alkalmas szer és anyag alkalmazásának
tiltott, közösségellenes magatartásként történő meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
248/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Zombory Miklós képviselő
7./ Javaslat a Ferencvárosi Parkolási Kft-vel összefüggő döntések meghozatalára
246/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
Englóner Erzsébet ügyvezető igazgató
8./ Javaslat a 279/2012. (VII.10.) sz. határozat módosítására
243/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ A Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztása
225/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Csárdi Antal képviselő
10./ SMIRA MÉDIA GUARD Kft. fellebezése a VVKB 286/2012. (VII:10.) sz. határozata ellen
240/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ A Ferencvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Sz-536/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója
12./ Bp. IX. ker. Börzsöny u. 4. szám alatti lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás
munkanemének módosítása
Sz-505/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
13./ Kulturális Misszió Intézet Alapítvány Bp. IX. Illatos u. 5. sz. alatt végzendő missziós tevékenység végzésére
közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme
Sz-514/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-515/2012. sz., Sz-516/2012. sz., Sz-517/2012. sz., Sz-518/2012. sz., Sz-519/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Közterület-használati díj tartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelem
Sz-520/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 214/2012.(V.23.) számú
határozatának visszavonása
Sz-521/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
Tájékoztatók:
1./Tájékoztató a FESZOFE Kft. telephelyén történt tűzesetről
Sz-499/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
fedlap
Sebők Endre FESZOFE Kft. igazgatója
2./ Tájékoztató a VVKB határozatainak végrehajtásáról
Sz-532/2012. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Martos Dániel elnök

Budapest, 2012. szeptember 28.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem