Tevékenység Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2012. október 3-án 17.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Állami köznevelési feladatok ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez kapcsolódó döntés
meghozatala
232/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Pál Tibor képviselő
2./ Módosító javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés
módosításához (II. forduló)
236/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ JAT akcióterületi tervének elfogadása
237/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a Ferencvárosi Parkolási Kft-vel összefüggő döntések meghozatalára
246/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
Englóner Erzsébet ügyvezető igazgató
5./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. működésével kapcsolatos döntés meghozatalára
244/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Mezey István képviselő
6./ Beléptető rendszer kialakítása és bevezetése a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
fenntartású oktatási intézményekben
250/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Formanek Gyula alpolgármester
Tájékoztatók:
1/ Tájékoztató a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeinél lefolytatott soron kívüli rendszer
ellenőrzésről
Sz-535/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál József belső ellenőrzési vezető
2./ Tájékoztató a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeinél lefolytatott soron kívüli
rendszerellenőrzésről szóló jelentésre Körősi Zoltán úr által tett észrevételekről
252/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Korősi Zoltán ügyvezető igazgató
3/ „Tájékoztató az EU „Belső-Ferencváros kulturális negyed fejlesztése” programban foglaltak előrehaladtáról –
III. szakasz”
Sz-527/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Vörös Attila, FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató
4/ Tájékoztató a Ferencvárosi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság teljesítményellenőrzéséről
Sz-530/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál József belső ellenőrzési vezető
5/ Tájékoztató a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzata 2012. évi költségvetésének
szabályszerűségi ellenőrzéséről
Sz-528/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál József belső ellenőrzési vezető
6/ Tájékoztató a 2011 évi leltározás dokumentációinak szabályszerűségi ellenőrzéséről
Sz-529/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál József belső ellenőrzési vezető
7/ Tájékoztató a Ferencvárosi Gondozó Szolgálat 2011. évi gazdálkodásának rendszerellenőrzéséről
Sz-531/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál József belső ellenőrzési vezető
8./ Tájékoztató a PEB határozatainak végrehajtásáról
Sz-534/2012. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Pál Tibor elnök

Budapest, 2012. szeptember 28.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem