Humán Ügyek Bizottsága Humán Ügyek Bizottsága

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2012. október 3-án (szerda) 14.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) rendelet módosítása
242/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Állami köznevelési feladatok ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez kapcsolódó döntés meghozatala
232/2012., 232/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Pál Tibor képviselő
3./ A Kosztolányi Dezső Általános Iskola igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
235/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
(A pályázatok a meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
4./ Módosító javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosításához (II. forduló)
236/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ JAT akcióterületi tervének elfogadása
237/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása
227/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
7./ Drégely utca 19. szám alatti háziorvosi rendelő akadálymentesítése
224/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
8./ Javaslat a Ráday Könyvesház bérleti szerződésének módosítására
249/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
9./ CsaNa MANÓ Kft. tevékenységének közérdekűvé nyilvánítása iránti kérelme
219/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
10./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő csatlakozás
223/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
11./ A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Molnár Ferenc Általános Iskola további napközis csoport nyitásának fenntartói engedélyezése
229/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
12./ Az iskolai maximális csoport/osztálylétszám túllépésének fenntartói engedélyezése
230/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
13./ Az óvodai maximális csoportlétszám túllépésének fenntartói engedélyezése
233/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
14./ Beléptető rendszer kialakítása és bevezetése a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat fenntartású oktatási intézményekben
250/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Formanek Gyula alpolgármester
15./ Helyiség biztosítása a nemzetiségi önkormányzatok részére
231/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
16./ Az Off Alapítvány kérelmének elbírálása
222/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ A Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium igazgatói feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakmai bizottság összetételének meghatározása
239/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
18./ A Napfény Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázat
241/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
19./ Jubileumi helytörténeti kiadvány megjelenésének támogatása
Sz-500/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
20./ Feladat-ellátási szerződés a felnőtt fogorvosi körzetek működtetésére
Sz-507/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
21./ Rehabilitációs gyógyúszás tevékenységének támogatása
Sz-506/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
22./ A HÜB 161/2012. (V.16.) számú határozat módosítása
Sz-501/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a HÜB határozatainak végrehajtásáról
Sz-525/2012. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Illyés Miklós elnök

Budapest, 2012. szeptember 28.

Illyés Miklós s.k.
bizottság elnökeImpresszum  Adatvédelem