Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2012. október 3-án (szerda) 12.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosítása
242/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Állami köznevelési feladatok ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez kapcsolódó döntés meghozatala
232/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Módosító javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosításához (II. forduló)
236/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ JAT akcióterületi tervének elfogadása
237/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a Ráday Könyvesház bérleti szerződésének módosítására
249/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a Ferencvárosi Parkolási Kft-vel összefüggő döntések meghozatalára
246/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
Englóner Erzsébet ügyvezető igazgató
7./ Beléptető rendszer kialakítása és bevezetése a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat fenntartású oktatási intézményekben
250/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Formanek Gyula alpolgármester
8./ Helyiség biztosítása a nemzetiségi önkormányzatok részére
231/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
9./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. működésével kapcsolatos döntés meghozatalára
244/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Mezey István képviselő
10./ A Képviselőtestület 181/2012.(V.03.) számú határozatának módosítása
221/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Bérleti díj fizetés szüneteltetési kérelmek
Sz-509-511/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Peren kívüli egyezség megkötése
Sz-512/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Ingatlanok tulajdonjogának cseréje
Sz-508/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Budapest, IX. ker., Üllői u. 19. 4. lépcsőház II. 1. (hrsz: 36835/0/A/57) szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-504/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ A részletfizetési kedvezménnyel megvásárolt Bp. IX., Ipar u. 3. II. 9. szám alatti lakás vételár hátralék törlesztő-részletének átütemezése
Sz-502/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-503/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-523/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ Közös tulajdonú házfelügyelői lakás elidegenítése
Sz-513/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
19./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézmények és az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok dolgozói részére szolgálati lakás juttatása
Sz-526/2012. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)
dr. Nagy Hajnalka jegyző
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a GB határozataink végrehajtásáról
Sz-524/2012. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Kandolka László elnök

Budapest, 2012. szeptember 28.

Kandolka László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem