Tevékenység Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2012. szeptember 24-én (szerda) 16:00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Járási megállapodás jóváhagyása
255/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat az elsőfokú szabálysértési feladatok ellátásáról szóló hatósági igazgatási társulásra vonatkozó szerződés felmondására
256/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2012. október 19.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem