Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2012. szeptember 19-én (szerdán) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Házankénti szelektív hulladékgyűjtés 2012. pályázat elbírálása
Sz-497/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Varga József alpolgármester
2./ Kerületi komplex környezetvédelmi program
Sz-498/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Varga József alpolgármester
3./ KÖZGÁZ SC és DSK „IX. Kerület és Egyetemek – Főiskolák 2012. évi Kosárlabda és Kispályás Röplabda tornája” című sportrendezvény közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme
Sz-491/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ József Attila lakótelep Nagyjátszóterén megrendezésre kerülő „Játszótér Népe Piknik” c. rendezvény díjmentes közterület-használat iránti kérelme
Sz-492/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-493/2012., Sz-494/2012 sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ a.) Közterület-használati díj csökkentése iránti kérelem
Sz-483/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
b.) Tájékoztató a LATIS-CO Kft-vel kötött szerződésről
Sz-483/2/2012. sz. előterjesztés (helyszíni kiosztás)
dr. Bácskai János polgármester

Szűcs Balázs főépítész
7./ Közterület-használati díj tartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelem
Sz-495/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Pályázat kiírása fenyőfa árusításra
Sz-496/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester

Budapest, 2012. szeptember 14.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem