Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2012. szeptember 7-én 14.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban -, József Attila Terv I. ütem” kiemelt projekt átdolgozott pályázati
anyagának benyújtása
213/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
207/2012. sz., 207/2/2012. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Törvényességi észrevétel a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének
a zöldfelületek és zöldterületek megóvásáról, fenntartásáról, használatáról és egyes fák védelméről
szóló 16/2010. (VI.04.) önkormányzati rendelettel kapcsolatosan
199/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Törvényességi észrevétel a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012.(VI.12.) számú rendelettel
kapcsolatban
208/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására
211/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ Feladat ellátási szerződés megkötése
203/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
7./ Patróna Hungariae - Együttműködési megállapodás
202/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
8./ A Zenei Alapítvány - Concerto Budapest részére a 2011. évi költségvetési rendelet alapján nyújtott
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
217/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ A Zenei Alapítvány – Concerto Budapest 2011. évi állami támogatás felhasználásáról benyújtott
beszámolójának elfogadása
218/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat a FEV IX Zrt. megbízási szerződésének módosítására
210/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Javaslat a FESZOFE Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára
205/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
12./ Bp. IX., Ferenc krt. 2-4. fsz. 1. sz. alatti ingatlan 46/100-ad részének elidegenítési ügye
196/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Ráday u. 31/B fszt. I. sz. alatti ingatlan elidegenítése ügye
198/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ Királyhelmec testvérváros támogatási kérelme
206/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására
200/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
16./ Javaslat a József Attila-lakótelepen kihelyezendő térfelügyeleti kamera helyszínére
201/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Görgényi Máté Részönkormányzat elnöke
17./ Javaslat a Weöres Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola igazgatójának lemondásával
kapcsolatos döntések meghozatalára
214/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ Önkormányzati hatósági ügyek
204/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a Ferenc téri pavilonok hasznosítására kiírt pályázat eredményéről
209/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató
2./ Tájékoztató Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2012. első féléves
helyzetéről
215/2012., 215/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Tájékoztató a kerületi küldött I. félévi munkájáról
197/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Veres László képviselő
4./ Tájékoztató az önkormányzat 2011., 2012. évi pályázati tevékenységéről
216/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Tájékoztató a Képviselőtestület 2012. január 1-jétől hozott határozatainak végrehajtásáról
1/3/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző

Indokolás: 2012. július 18-án törvényességi felhívás érkezett Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatához, melyről érkezéstől számított 60 napon belül a Képviselőtestületnek döntenie kell. A határidőn belüli döntés meghozatala érdekében képviselőtestületi ülés összehívása szükséges.

Budapest, 2012. szeptember 3.

dr. Bácskai János
polgármesterImpresszum  Adatvédelem