Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2012. szeptember 6-án (csütörtökön) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ „Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban -, József Attila Terv I. ütem” kiemelt projekt átdolgozott
pályázati anyagának benyújtása
213/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
207/2012. sz., 207/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Törvényességi észrevétel a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének
a zöldfelületek és zöldterületek megóvásáról, fenntartásáról, használatáról és egyes fák védelméről
szóló 16/2010. (VI.04.) önkormányzati rendelettel kapcsolatosan
199/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Gubacsi dűlő KSZT (I. forduló)
212/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására
211/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a FEV IX Zrt. megbízási szerződésének módosítására
210/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat a FESZOFE Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára
205/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
8./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására
200/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
9./ Kerekerdő óvoda kérelme
Sz-467/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
10./ Európai Mobilitási Hét és Európai Autómentes nap
Sz-466/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
11./ 26/2011.(II.01.) sz. VVKB határozat visszavonása
Sz-463/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Szűcs Balázs
12./ Bakáts tér-Tompa u.-i torkolat térfelügyeleti kamera kihelyezése (VVKB 179/2012. (V.16.) sz. határozatának
módosítása)
Sz-464/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel elnök
13./ Bp. IX. Ecseri u. 29. sz. alatti lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás
munkanemének módosítása
Sz-449/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
14./ Budapest Ferencvárosi Evangélikus Egyházközösség „Ferencvárosi Családi Napok – Evangélikusok
Ferencvárosért” c. programsorozat közterület-használati kérelme
Sz-450/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ KARAVÁN MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY „Belső Ferencváros kulturális negyed fejlesztése” c. város
rehabilitációs projekt keretében megvalósuló „Karaván a Két egérben” c. kulturális rendezvény közterülethasználati
kérelme
Sz-451/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Humor és Borfesztivál – szódával című rendezvényre közterület-használati kérelem
Sz-452/2012. sz. előterjesztés (helyszíni kiosztás)
dr. Bácskai János polgármester
17./ Közterület-használati díj tartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelmek
Sz-453/2012., Sz-455/2012., Sz-456/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ Közterület-használati díj mérséklésére, szüneteltetésére irányuló kérelmek
Sz-454/2012., Sz-457/2012., Sz-458/2012., Sz-459/2012., Sz-460/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-461/2012., Sz-476/2012 sz., Sz-477/2012 sz., Sz-478/2012 sz., Sz-479/2012 sz., Sz-480/2012 sz., Sz-481/2012 sz., Sz-482/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
20./ Közterület-használati díj csökkentése iránti kérelmek
Sz-483/2012. sz., Sz-484/2012., Sz-490/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
21./ Bp. IX. ker. Boráros tér – Ferenc krt. – Üllői út – Könyves Kálmán krt. – Soroksári út páros oldala által
határolt területen kialakított vendéglátó-teraszok nyitvatartási idejének csökkentése iránti kérelmek
Sz-485/2012. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
22./ AND ÉS PET Kft. - Bp. IX., Tompa u. 25. sz. előtti parkolósáv területén kialakított vendéglátó-teraszának
meghosszabbított nyitvatartási időre irányuló kérelme
Sz-486/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
23./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 78/2012. (III.21.) számú
határozatának visszavonása
Sz-487/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
24./ Bp. IX. ker. Ráday u. 49. sz. előtti sebességkorlátozó küszöb kialakításával kapcsolatos előterjesztés
Sz-488/2012. sz. előterjesztés (helyszíni osztás)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Madár Éva mb. irodavezető
Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. I.-VI. havi gazdálkodásáról
215/2012., 215/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a VVKB határozatainak végrehajtásáról
Sz-445/2012. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Martos Dániel elnök

Budapest, 2012. augusztus 31.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem