Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2012. szeptember 6-án (csütörtök) 12.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban -, József Attila Terv I. ütem” kiemelt projekt átdolgozott pályázati anyagának benyújtása
213/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
207/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Törvényességi észrevétel a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012.(VI.12.) számú rendelettel kapcsolatban
208/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
4./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására
211/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a FEV IX Zrt. megbízási szerződésének módosítására
210/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ Javaslat a FESZOFE Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára
205/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
7./ Bp. IX., Ferenc krt. 2-4. fsz. 1. sz. alatti ingatlan 46/100-ad részének elidegenítési ügye
196/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ Ráday u. 31/B fszt. I. sz. alatti ingatlan elidegenítési ügye
198/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására
200/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
10./ Nem lakás céljára szolgáló üres helyiségek elidegenítése
Sz-468/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
11./ Az M-Bistro Ráday Kft. bérleti díj tartozásának elengedése
Sz-448/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
12./ Budapest, IX. ker. Lónyay u. 60. II: 21. (hrsz: 36934/0/A/21) szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-440/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Üres, 60 m2 feletti önkormányzati bérlakások kijelölése piaci alapon történő bérbeadásra
Sz-447/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
14./ A Bp. IX. Soroksári út 92. sz. alatti ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés módosítása
Sz-465/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
15./ Minőségi lakáscsere kérelmek
Sz-441/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
16./ Méltányossági lakás kérelmek
Sz-442/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
17./ Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-443/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
18./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-474/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
19./ Egyezség megkötése az Ács Kornél Kft.-vel
Sz-462/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
20./ Gazdasági Bizottság határozatainak visszavonása
Sz-446/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2012. első féléves helyzetéről
215/2012., 215/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
2./ Tájékoztató a GB határozataink végrehajtásáról
Sz-489/2012. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)
Kandolka László elnök

Budapest, 2012. augusztus 31.

Kandolka László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem