Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2012. július 13-án (péntek) 8.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Budapest – Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség „Ferencvárosi Családi Napok – Evangélikusok
Ferencvárosért” c. programsorozat közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme
Sz-436/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség közterületi-használati kérelmeket nyújtott be. A kérelem
elbírálásához bizottsági döntés szükséges.

Budapest, 2012. július 12.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem