Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2012. július 10-én (kedd) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Társasházankénti szelektív hulladékgyűjtés pályázat
Sz-405/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Martos Dániel bizottsági elnök
2./ Bp. IX. ker. Mátyás u. 11. szám alatti lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás felhasználási határideje
Sz-406/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
3./ Ferencvárosi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Sz-411/2012. sz. előterjesztés (helyszíni kiosztás)
Martos Dániel elnök
4./ Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek
Sz-408/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Sz-409/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
A vendéglátó egységek a vendéglátó teraszokkal kapcsolatos közterületi-használati kérelmeket nyújtottak be. A kérelmek elbírálásához bizottsági döntés szükséges.

Budapest, 2012. június 22.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem