Tevékenység Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2012. július 10-én 14.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és
telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítása
191/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest IX. ker. Börzsöny u. 11-13. szám alatti rendőrörs felújítása
189/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ A FEV IX Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. átalakulás utáni végleges vagyonmérlegének
elfogadása
180/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Vörös Attila elnök-vezérigazgató
Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a Hűvösvölgyi tábor ügyében
193/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
A bizottság hatályos ügyrendjének I. pont - A bizottság működése, az ülésezés rendje - (2) bekezdése
szerint a bizottság a rendes üléseit a testületi ülést megelőző napon tartja, ezért a képviselőtestületi üléssel
azonos napon összehívott bizottsági ülés rendkívüli ülésnek minősül.

Budapest, 2012. július 4.

Pál Tibor s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem