Tevékenység Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2012. július 10-én 15.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi pontok: Előterjesztő:
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására (II. forduló)
154/3/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) rendelet módosítására
178/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására
186/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítása
191/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a térfelügyeleti-rendszer bővítésére
190/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
6./ Beszámoló a 2011. évi költségvetési rendeletben külön soron szereplő szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatások elszámolásáról
176/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
7./ A Karaván Művészeti Alapítvány 2011. évi állami támogatás felhasználásáról benyújtott beszámolójának elfogadása
177/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
8./ A Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány 2011. évi beszámolója
174/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
dr. Bácskai János polgármester
9./ Bp. IX., Ferenc krt. 2-4. földszint 1. szám alatti ingatlan 46/100-ad részének elidegenítési ügye
188/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Javaslat a Hűvösvölgyi ingatlan hasznosítására vonatkozóan
194/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Budapest IX. ker. Börzsöny u. 11-13. szám alatti rendőrörs felújítása
189/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Közterület-használattal kapcsolatos fellebbezések
179/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
179/3/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
13./ Alapító Okiratok módosítása
184/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
14./ Ellátási szerződés módosítása
171/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
15./ Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány beszámolója
170/2012. sz. előterjesztés
1. sz. melléklet (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
16./ Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium pedagógus létszámának bővítése
172/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
17./ HPV elleni védőoltás méltányosságból történő biztosítása
187/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
18./ A Zöld Válasz Egyesület tevékenységének közérdekűvé nyilvánítása és részükre nem lakás céljára szolgáló helyiség biztosítása
182/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
19./ A FEV IX Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. átalakulás utáni végleges vagyonmérlegének elfogadása
180/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Vörös Attila elnök-vezérigazgató
20./ Bírósági ülnök megbízatásának megszűnése
173/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
21./ Önkormányzati hatósági ügyek
183/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.
1./ Tájékoztató a FESZOFE Nonprofit Kft. 2012 évi közfoglalkoztatási pályázatairól
185/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Sebők Endre ügyvezető igazgató
2./ Tájékoztató a Hűvösvölgyi tábor ügyében
193/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal Üllői út 45. szám alatti telephelyéről a Lenhossék u. 24-28. szám alatti telephelyre történő költöztetéséről
192/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Nagy Hajnalka jegyző

Indokolás:
Budapest Főváros Kormányhivatala június 26-án kelt javaslata szerint 30 napon belül módosítani szükséges a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) rendeletet. A módosítási kötelezettség határidőben történő betartásához a Képviselőtestület döntése szükséges.
A Magyar Államkincstár részéről hiánypótlás érkezett az Alapító Okiratokkal kapcsolatban, amit 20 napon belül szükséges teljesíteni. A hiánypótlás ügyében a Képviselőtestületnek döntést kell hoznia, fentiek alapján indokolt rendkívüli ülés összehívása.

Budapest, 2012. július 5.

dr. Bácskai János
polgármester

Tájékoztató anyag:
181_12.pdfImpresszum  Adatvédelem