Tevékenység Gazdasági Bizottság

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2012. július 10-én (kedd) 14.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a ferencvárosi
kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására (II. forduló)
154/3/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére,
elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) rendelet módosítására
178/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és
telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása
191/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Bp. IX., Ferenc krt. 2-4. földszint 1. szám alatti ingatlan 46/100-ad részének elidegenítési ügye
188/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
5./ Javaslat a Hűvösvölgyi ingatlan hasznosításával kapcsolatban
194/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
6./ A Zöld Válasz Egyesület tevékenységének közérdekűvé nyilvánítása és részükre nem lakás céljára szolgáló
helyiség biztosítása
182/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
7./ A FEV IX Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. átalakulás utáni végleges vagyonmérlegének
elfogadása
180/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Vörös Attila elnök-vezérigazgató
8./ A Bp. IX. Üllői út 83. fszt. 1. sz. alatti szükséglakás átminősítése nem lakás céljára szolgáló helyiséggé,
valamint pályázat nélküli bérbeadása
Sz-415/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
9./ A Bp. IX., Soroksári u. 18. fszt. 2. és a Bp., IX., Üllői u. 89/C. III. 28/A. sz. alatti üres lakások pályázat útján
történő elidegenítése
Sz-425/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
10./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-412/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
11./ Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-424/2012., Sz-424/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Közös tulajdonú helyiség elidegenítése
Sz-418/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
13./ Piaci lakások pályázatainak elbírálása
Sz-429/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
dr. Bácskai János polgármester
14./ A Balázs B. u. 26/A. sz. alatti épület padlásterének (10 m2) bérbeadása mobil cellás távközlési bázisállomás
üzemeltetése céljára
Sz-419/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Varga József alpolgármester
15./ Gazdasági Bizottság GB 126/2012. (III.21.) sz. határozat 2. pontjának visszavonása
Sz-416/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető
16./ Méltányossági lakás kérelmek
Sz-426/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Hűvösvölgyi tábor ügyében
193/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
Tájékoztató a 2012. május-június hónapokban meghirdetett ingatlanpályázatok eredményéről
Sz-417/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Madár Éva mb. irodavezető

Budapest, 2012. július 6.

Kandolka László s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem