Humán Ügyek Bizottsága Humán Ügyek Bizottsága

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2012. július 9-én (hétfő) 14.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a ferencvárosi
kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására (II. forduló)
154/3/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Beszámoló a 2011. évi költségvetési rendeletben külön soron szereplő szervezeteknek nyújtott önkormányzati
támogatások elszámolásáról
176/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
3./ A Karaván Művészeti Alapítvány 2011. évi állami támogatás felhasználásáról benyújtott beszámolójának
elfogadása
177/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
4./ Alapító Okiratok módosítása
184/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
5./ Ellátási szerződés módosítása
171/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
6./ Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány beszámolója
170/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
Formanek Gyula alpolgármester
7./ Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium pedagógus létszámának bővítése
172/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
8./ HPV elleni védőoltás méltányosságból történő biztosítása
187/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
9./ 1. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetése
Sz-428/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
10./ A József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programjának
módosítása
Sz-427/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
11./ A HÜB 142/2012. (V.16.) számú határozat módosítása
Sz-423/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
12./ Akadálymentesítési kérelmek
Sz-420/2012., Sz-422/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
13./ Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelem
Sz-421/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Formanek Gyula alpolgármester
Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a FESZOFE Nonprofit Kft. 2012 évi közfoglalkoztatási pályázatairól
185/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Sebők Endre ügyvezető igazgató

Budapest, 2012. július 6.

Illyés Miklós s.k.
bizottság elnökeImpresszum  Adatvédelem