Tevékenység Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2012. július 2-án (hétfő) 14.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Közterület-használati kérelmek vendéglátó-teraszok kialakítására
Sz-413/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest, IX. Ker. Boráros tér - Ferenc krt. - Üllői út - Könyves Kálmán krt. - Soroksári út páros
oldala által határolt területen kialakított vendéglátó-teraszok nyitvatartási-idejének meghatározása
Sz-414/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
dr. Bácskai János polgármester

Indokolás:
A vendéglátó egységek a vendéglátó teraszokkal kapcsolatos közterületi-használati kérelmeket nyújtottak be. A kérelmek elbírálásához bizottsági döntés szükséges.

Budapest, 2012. június 29.

Martos Dániel s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem